Posted in คณิตศาสตร์

👦🏻ตัวอย่างแนวข้อสอบคณิตสิงคโปร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1📚

📝รวบรวมตัวอย่าง Test คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียนบางแห่งในสิงคโปร์🏫

ในบทความนี้ Bmumจะนำเสนอตัวอย่างแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ของนักเรียนสิงคโปร์ชั้นประถม 1 เพื่อเป็นการให้เห็นภาพมากขึ้นว่า สิ่งที่หลักสูตรต้องการให้เด็กเข้าใจและทำได้มีอะไรบ้าง

อ่านเพิ่มเติม “👦🏻ตัวอย่างแนวข้อสอบคณิตสิงคโปร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1📚”
Advertisement