Posted in กิจกรรม, จิตวิทยา, วิทยาศาสตร์

🌬กิจกรรม ฝึกการหายใจ“เรียนรู้เรื่องการหายใจของเราจากโมเดลปอด”🌬

เป็นกิจกรรมลำดับถัดมาจาก ลมหายใจวิเศษของฉัน
ที่จะตอกย้ำ ให้เด็กๆเข้าใจเรื่องการหายใจชัดมากขึ้นไปอีก ก่อนที่จะพาเด็กฝึกการหายใจ(breathing exercise)เพื่อผ่อนคลายความเครียด

การฝึกฝนลมหายใจให้เกิดความสงบนั้น นับว่าเป็นศาสตร์โบราณหลายพันปีมาแล้ว อย่างในอินเดียก็มีมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาล ดูเหมือนโยคีโบราณจะรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจและร่างกายอันนี้เป็นอย่างดี

อารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มีความตึงเครียดเกิดขึ้น ก็ทำให้ลมหายใจเปลี่ยนเหมือนกัน เร็วและถี่กระชั้นขึ้น ในทางกลับกัน การฝึกปรับลมหายใจให้หายใจเข้าออกยาวๆลึกๆช้าๆ อย่างที่เรียกกันว่า breathing exercise นั้น ก็สามารถช่วยเปลี่ยนแปลงอารมณ์ให้สงบ ผ่อนคลาย กลับคืนสู่สมดุลมากขึ้นกว่าเดิม

อ่านเพิ่มเติม “🌬กิจกรรม ฝึกการหายใจ“เรียนรู้เรื่องการหายใจของเราจากโมเดลปอด”🌬”
Advertisement